Ga naar inhoud

Investeren in
het Waddengebied

Bent u als ondernemer, organisatie of overheid op zoek naar extra financiering van uw project of product. En draagt uw plan bij aan een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied. Of zorgt het juist voor extra bescherming van Werelderfgoed Waddenzee. Dan kunt u een beroep doen op subsidies van het Waddenfonds en de drie waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen.

Het Waddenfonds heeft twee subsidieregelingen waarvoor u een aanvraag kunt indienen. Voor kleinschalige innovatieve projecten is er het Budget Lokale Innovaties (BLI). Middelgrote projecten kunnen een beroep doen op de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds (STUW). Deze regeling heeft betrekking op de acht thema’s van het Waddenfonds.

Daarnaast is er het Investeringskader Waddengebied (IKW) voor grootschalige meerjarige projecten. Dat is een subsidie- en financieringsregeling van de drie waddenprovincies en het Waddenfonds gezamenlijk.

Bekijk hier de overzichtskaart van de verschillende subsidies.

Budget Lokale Innovaties (BLI)

 • Kleinschalige projecten (tot max. €100.000,-)
 • Gericht op lokale innovatie, leefbaarheid, werkgelegenheid
 • Looptijd 1 jaar
 • Max. €50.000,- subsidie

Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds (STUW)

 • Project passend bij thema(‘s) Waddenfonds
 • Tenminste een bovenlokaal effect

 • Looptijd 3-5 jaar
 • Max. €1.000.000,- subsidie

Subsidie Investeringskader Waddengebied (IKW)

 • Grootschalig project passend bij thema’s IKW
 • Waddenbreed of mogelijkheid tot uitrolbaarheid

 • Looptijd circa 5 jaar
 • Vanaf €500.000,- subsidie
 

Kijk voor meer informatie over de drie regelingen of voor contact op de website van het Waddenfonds bij subsidie aanvragen.

 
Waddenfond

Waddenfonds

Introductie film

Dummy image

Investeringskader Waddengebied

Introductie film

Ruiterskwartier 121A
8911 BS Leeuwarden
T 058 233 90 20
E info@waddenfonds.nl
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
T 058 292 5402
E jellie.dejong@fryslan.frl